Digihive Digihive
Menu
CS
Případová studie – Solitea Vario

Případová studie – Solitea Vario

Vario je ekonomický software od firmy Solitea, a.s., který pomáhá firmám s procesy spojenými s financemi, zásobováním, řízením či lidskými zdroji.

Situace klienta

Problémem klienta byly neefektivní PPC kampaně, ze kterých přicházelo mnoho poptávek, které nebyly relevantní.
Úkolem bylo zvýšit poměr kvalitních poptávek, které přicházejí z kampaní. S ohledem na tento cíl byl proveden audit kampaní (zejména klíčová slova, na která je cíleno, a texty reklam). Reklamy bylo dále nutné zacílit na relevantní publikum.

Náš přístup

Pro klienta byly nasazeny nové kampaně s vhodnými klíčovými slovy. Pro eliminaci nerelevantních poptávek jsme také přidali užší seznam negativních klíčových slov. Texty reklam byly upraveny tak, aby oslovily cílové publikum. K reklamám byly dále pomocí rozšíření přidány výhody a další vlastnosti produktu, které se v reklamách potencionálním zákazníkům zobrazují. Zároveň jsme pozastavili kampaně, které na základě dat dlouhodobě nefungovaly dobře.

Velmi důležitou změnou byl redesign webu. Hlavním účelem bylo snížení počtu nerelevantních poptávek ze všech kanálů. Pomocí Google Analytics je měřen výkon jednotlivých zdrojů návštěv.

Výsledky

Ačkoliv se v meziročním srovnání zvýšila návštěvnost webu, tak se zároveň i snížil konverzní poměr. V tomto případě se však jedná o pozitivní výsledky, protože výrazně klesl počet nerelevantních poptávek, což byl na začátku spolupráce hlavní problém. V meziročním srovnání 2019 a 2020 tak lze zaznamenat snížení počtu nekvalitních poptávek o 88 %. V rámci placené reklamy jsme z důvodu eliminace nekvalitních poptávek zaznamenali mírný pokles poptávek o 14 %, celková cena za konverzi se však snížila o 22 %.

Kategorie:

Podobné články

Zpět na výpis článků