Digihive Digihive
Menu
CS
Dodáme vašim datům kontext, jemuž jasně porozumíte

Webová analytika

Věříme, že kvalitní analýza dat v online prostředí je víc než polovina úspěchu. Protože online data jsou přesná a neklamou, umožňují detailně měřit návratnost každé vaší online aktivity. Klíčem je ale jejich správné sbírání, zpracování a vyhodnocení – jinak vám moc neposlouží. Pro nás je analytika oblast, ve které jsme doma, a vašim datům dodáme kontext, jemuž jasně porozumíte.

Proč spolupracovat s digihive?

 • Kompletní přehled o návratnosti vašich online aktivit
  Kompletní přehled o návratnosti vašich online aktivit
 • Automatizaci reportingových procesů
  Automatizaci reportingových procesů
 • Spolehlivá data pro vaše rozhodování
  Spolehlivá data pro vaše rozhodování
 • Zjednodušení analytické infrastruktury
  Zjednodušení analytické infrastruktury
Proces spolupráce

Posloucháme a analyzujeme

Proces začíná setkáním, na kterém se snažíme pochopit vaše podnikání a identifikovat vaše cíle a klíčové metriky, podle kterých budete vyhodnocovat jejich splnění.

Více >

Posloucháme a analyzujeme
Proces spolupráce

Navrhujeme analytickou infrastrukturu

Na základě identifikovaných cílů navrhujeme metodologii sběru dat, jako i samotný formát a obsah reportingu pro jednotlivé aktivity (web, online kampaně, SEO).

Navrhujeme analytickou infrastrukturu
Proces spolupráce

Implementujeme měření do webu

Po schválení navrhované infrastruktury implementujeme všechny potřebné analytické nástroje přímo do vašeho webu, eshopu nebo aplikace. Zároveň všechny zapojené analytické nástroje vykonfigurujeme tak, aby jste je mohli už jen jednoduše používat.

Implementujeme měření do webu
Proces spolupráce

Připravujeme systém měření a reportingu

Po implementaci měření připravujeme už samostatné reporty, datové zdroje a reportingové dashboardy, s kterými budete pracovat.

Více >

Připravujeme systém měření a reportingu
Proces spolupráce

Sbíráme data

Od momentu implementace sbíráme reálná data, která plníme do vytvořených reportů.

Sbíráme data
Proces spolupráce

Reportujeme výsledky a projektové KPIs

Sesbíraná data přehledně reportujeme v interaktivních dashboardech, které umožní sledovat výkon a návratnost jednotlivých aktivit. Na základě vašeho feedbacku reporty ještě podle pořeby upravíme.

Více >

Reportujeme výsledky a projektové KPIs
Proces spolupráce

Radíme, jak dál posouvat business

Na základě sesbíraných dat a reportů vám dodáme klíčové závěry a navrhujeme konkrétní kroky nebo nápravné opatření, aby váš business postupoval podle nastavených cílů.

Radíme, jak dál posouvat business
1 ze 7
Kontaktujte nás

Těmto klientům jsme pomohli s analytikou

I těmto klientům pomáháme růst:

Případová studie 20% Snížení ceny za lead Vario by Solitea
L’Oreal Salon Expert

L’Oreal Salon Expert

30% Nárůst obratu Green Swan

Green Swan

Na digihive mě baví, že člověk nemusí přijít s přesným zadáním popisujícím specifické kroky. Stačí sdílet vizi a cíle a oni už vymyslí to nejvhodnější. Tak by měla fungovat každá agentura – jako odborník, který naslouchá a dokáže navnímat značku a potřeby klienta.

Sandra Andera

Sandra Andera

Brand Activation Manager, L'Oréal
Jak to vidí Michal

Jak to vidí Michal

"Součástí každého webu nebo online kampaně by měla být dobře nastavená analytická infrastruktura, která umožní přesně změřit návratnost vašich investicí. Analytiku a reporting vám nastavíme na míru podle vašich businessových cílů."

Michal Voskár

Head of Online Marketing

Používáme ověřené nástroje

collabimcollabim
ahrefsahrefs
google analyticsgoogle analytics
data studiodata studio
marketing minermarketing miner
smartlooksmartlook
hotjarhotjar

Jsme certifikáty prověřená společnost