Digihive Digihive
Menu
CS
Dodáme vašim datům kontext, jemuž jasně porozumíte

Webová analytika

Věříme, že kvalitní analýza dat v online prostředí je víc než polovina úspěchu. Protože online data jsou přesná a neklamou, umožňují detailně měřit návratnost každé vaší online aktivity. Klíčem je ale jejich správné sbírání, zpracování a vyhodnocení – jinak vám moc neposlouží. Pro nás je analytika oblast, ve které jsme doma, a vašim datům dodáme kontext, jemuž jasně porozumíte.

Kontaktujte nás

Proč spolupracovat s digihive?

 • Kompletní přehled o návratnosti vašich online aktivit
  Kompletní přehled o návratnosti vašich online aktivit
 • Automatizaci reportingových procesů
  Automatizaci reportingových procesů
 • Spolehlivá data pro vaše rozhodování
  Spolehlivá data pro vaše rozhodování
 • Zjednodušení analytické infrastruktury
  Zjednodušení analytické infrastruktury
 • Proces spolupráce

  Posloucháme a analyzujeme

  Proces začíná setkáním, na kterém se snažíme pochopit vaše podnikání a identifikovat vaše cíle a klíčové metriky, podle kterých budete vyhodnocovat jejich splnění.

  Posloucháme a analyzujeme
 • Proces spolupráce

  Navrhujeme analytickou infrastrukturu

  Na základě identifikovaných cílů navrhujeme metodologii sběru dat, jako i samotný formát a obsah reportingu pro jednotlivé aktivity (web, online kampaně, SEO).

  Navrhujeme analytickou infrastrukturu
 • Proces spolupráce

  Implementujeme měření do webu

  Po schválení navrhované infrastruktury implementujeme všechny potřebné analytické nástroje přímo do vašeho webu, eshopu nebo aplikace. Zároveň všechny zapojené analytické nástroje vykonfigurujeme tak, aby jste je mohli už jen jednoduše používat.

  Implementujeme měření do webu
 • Proces spolupráce

  Připravujeme systém měření a reportingu

  Po implementaci měření připravujeme už samostatné reporty, datové zdroje a reportingové dashboardy, s kterými budete pracovat.

  Připravujeme systém měření a reportingu
 • Proces spolupráce

  Sbíráme data

  Od momentu implementace sbíráme reálná data, která plníme do vytvořených reportů.

  Sbíráme data
 • Proces spolupráce

  Reportujeme výsledky a projektové KPIs

  Sesbíraná data přehledně reportujeme v interaktivních dashboardech, které umožní sledovat výkon a návratnost jednotlivých aktivit. Na základě vašeho feedbacku reporty ještě podle pořeby upravíme.

  Reportujeme výsledky a projektové KPIs
 • Proces spolupráce

  Radíme, jak dál posouvat business

  Na základě sesbíraných dat a reportů vám dodáme klíčové závěry a navrhujeme konkrétní kroky nebo nápravné opatření, aby váš business postupoval podle nastavených cílů.

  Radíme, jak dál posouvat business
1 ze 7
Kontaktujte nás

I těmto klientům pomáháme růst:

Jak to vidí Michal

Jak to vidí Michal

"Součástí každého webu nebo online kampaně by měla být dobře nastavená analytická infrastruktura, která umožní přesně změřit návratnost vašich investicí. Analytiku a reporting vám nastavíme na míru podle vašich businessových cílů."

Michal Voskár

Head of Online Marketing

Používáme ověřené nástroje

Jsme certifikáty prověřená společnost