Digihive Digihive
Menu
CS

Elektronický podpis

Využití elektronického podpisu je velmi široké. Běžně se používá pro podpis dokumentů (PDF a MS Word). Lékaři s ním pracují v rámci elektronické preskripce (eRecept), advokáti pro autorizované konverze dokumentů apod. Firmy s ním přicházejí do styku často též v souvislosti s podáváním nabídek na veřejné zakázky (např. na NEN, TENDERARENA a další).

K vlastnímu elektronickému podpisu pak slouží kvalifikovaný certifikát. Zařídit si jej je možné u jedné ze tří certifikačních autorit. Těmi jsou PostSignum České pošty, První certifikační autorita a eIdentity. V rámci nich je obvykle nutné dorazit na některé z kontaktních míst. Dále je možné využít některého z externích partnerů těchto autorit, tzv. mobilní registračních autorit. Ti za klientem vždy dojedou a v jeho sídle vše zřídí a nastaví, včetně související dokumentace. Jednou z mobilních registračních autorit je např. elektronickypodpis.cz.